PUBLICACIÓN.- La gestió i recuperació de la vegetació de ribera. Guia tècnica per a actuacions en riberes

La gestió i recuperació de la vegetació de ribera. Guia tècnica per a actuacions en riberes

[Management and recovery of riparian vegetations. Actuacions per a technical guide on riberes]

 

 
Departament de Medi Ambient i Habitatge

Idioma: Catalán

Formato: HTML

Ver enlace